Velkommen

Tresafinado

Fløjte-guitar-percussion trio
- et møde mellem europæisk og sydamerikansk musik -
 
Flute-guitar-percussion trio - a meeting between European and South American music