Anmeldelser

"Fløjte, guitar, percussiontrioen Tresafinado har givet mig den fineste og mest underholdende koncertoplevelse i mange år. Deres afvekslende, bl.a. ægte brasilianske repertoire, bliver fremført med smittende charme og blændende virtuositet."
Svend Asmussen, violinist og jazzmusiker

"Tresafinado rammer et meget overbevisende brændpunkt mellem det komponerede og det spontane. En tæt lille latin-trio, der med stor instrumental overlegenhed glider ubesværet, swingende og smittende mellem genrerne og verdensdelene."
Jakob Levinsen, Berlingske Tidende

"…musik, som stemmer sjælen til gyngende rytmer og vilde toneranker, som kommer fra et sted, hvor menneskelig varme og sanselighed bor."
Anders Beyer, Information

"Grænserne mellem de forskellige musikalske genrer er med årene blevet mere og mere flydende. Det er denne CD et glimrende eksempel på..... Som tilhører føler man sig i godt selskab med de tre musikere i de velklingende arrangementer. Slet og ret dejlig musik at høre på".
Nye udgivelser ved Troels Skjærbæk, Jacob Christensen, Henrik Strube, Musikeren

Musikken er brilliant, arrangementerne glimrende og udførelsen virtuost gennemført, bravo! En ægte choro-udgivelse med dansk islæt, noget af en begivenhed, der bør noteres i annalerne over vigtige udgivelser, både herhjemme og i udlandet. Jeg er begejstret og dybt bevæget over, at det faktisk er lykkedes at få udgivet en ægte choro-indspilning under disse grå himmelstrøg. Tak!

Kommentar, Jørgen Larsen

 

-=0=-

"The flute, guitar, and percussion trio Tresafinado has given me the finest and most entertaining concert experience in many years. Their varied repertoire, including genuine Brazilian music, is performed with infectious charm and dazzling virtuosity."
Svend Asmussen, violinist, jazz musician

"Tresafinado achieves a very convincing focal point between the composed and the spontaneous. A tight little latin trio, with great instrumental superiority sliding effortlessly, swinging and catching between different styles and continents."

Jakob Levinsen, Berlingske Tidende

"…music that gives the soul a taste for swinging rhythms and wild vines of tones, coming from a place where human warmth and sensuality live."
Anders Beyer, Information

"The boundaries between the different musical genres have over the years become more and more liquid. This CD is an excellent example of that ..... As a listener you find yourself in good company with the three musicians in these beautiful arrangements. This is simply wonderful music to listen to".
Nye udgivelser ved Troels Skjærbæk, Jacob Christensen, Henrik Strube, Musikeren

New cd featuring the Danish-Brazilian trio Tresafinado is a magnificent example of the vitality of contemporary choro. The performance of the music is flawless and generates an intimate atmosphere, everything is well arranged and executed to the benefit of the beauty of the compositions - a very successful meeting of kindred spirits and great musicians across The Atlantic.

http://choro-music.blogspot.com