Kontakt

Henvendelse til Tresafinado kan ske til

PiaTresafinado
Att. Pia Kaufmanas
Bianco Lunos Allé 3B, 4.tv,
1868 Frederiksberg C
Tel/fax: (+45) 51 26 90 52

email: piakaufmanas@gmail.com

eller til

TorstenTorsten Borbye Nielsen
Merløsevej 38
2700 Brønshøj
Tel: (+45) 25 396 398

email: torstenborbye@gmail.com